Badania techniczne

Badania techniczne

Usługi à la Hewing

Hewing to więcej, aniżeli zaufany producent rur dostarczający towar na czas. Usługi wzbogacające wpływy nasze oraz naszych partnerów pozwalają nam w każdej chwili i w każdym zakresie naszej działalności na odpowiednie posunięcia.

Usługi oferowane przez firmę Hewing można podzielić w następujące dwa zakresy:

Pakiet partnerski dla klientów nabywających nasze produkty
Wybór firmy Hewing jest jednoznaczny z wyborem wysokiej jakości bez kompromisów. Tą dewizą kierujemy się także i pod kątem usług świadczonych naszym klientom w ramach ich potrzeb i w zakresie stosowanych produktów. Pakiet partnerski firmy Hewing jest specjalnie przystosowany do wspierania działalności naszych partnerów oferujących pełne systemy np.:

 • badania, rozwój oraz wprowadzanie produktów wspólnie z klientami
 • profesionalnie wyposażone stanowiska badawcze
 • kompleksowy techniczny support
 • kompetentny support marketingowy
 • indywidualne szkolenia
 • logistyka przystosowana do potrzeb klienta ( nowoczesne centrum logistyczne, indywidualne pakowanie, współpraca z renomowanymi spedycjami, dostawy „just-in-time” )

Dienstleistungen
Hewing bietet folgende prüftechnische Dienstleistungen an:

 • Temperatur-Wechsel-Prüfungen
 • Ciśnienie i inwentaryzacja
 • Zginanie testów
 • Badanie temperatury
 • Badania zmęczeniowe na zginanie
 • Testy wibracyjne
 • Ciśnienie testy udarowe
 • Badanie dyfuzji tlenu

Badania techniczne

Oferujemy obszerny pakiet badań technicznych poczynając na analizie surowców, a kończąc na badaniach pełnych systemów w warunkach skrajnych. Testy towarzyszące rozwojowi nowych oraz ulepszaniu istniejących systemów już w stadium początkowym pozwalają na przejrzystą ocenę oraz wybór odpowiednich rur, złączek oraz pozostałych komponentów pod kątem funkcjonalności oraz niezawodności produktu. Istnieje także możliwość przeprowadzania symulacji zastosowania systemów według indywidualnie wyznaczonych przez klienta badań technicznych.

Wstępnie przeprowadzane testy zapewniają optymalny rozwój produktu oraz systemu pod kątem przeprowadzania oficjalnych testów aprobacyjnych i powiązanych z nimi wymogów. Hewing GmbH wspiera swoich klientów przy przeprowadzaniu badań aprobacyjnych i na życzenie koordynuje pełne procedury aprobacyjne/dopuszczeniowe.